პროფკავშირებმა "ღირსეული შრომის დღე" აქციით აღნიშნა