პროფკავშირებმა საწარმოებში შრომითი უფლებების დარღვევის შემთხვევები აღმოაჩინეს