პროფკავშირები ქალთა შრომითი პირობების რეალურ გაუმჯობესებას ითხოვენ