პროფკავშირები "საქართველოს ევროპული გზის" მხარდასაჭერად