"პროფკავშირები და თანამედროვეობა" - პეტრიაშვილი ბულგარეთში