პროფკავშირების წევრობის ბარათი - გზა ცხოვრების უფრო მაღალი სტანდარტისაკენ