პროფკავშირების რუსთავის ოფისი “ქართული ფოლადის“ ყოფილ თანამშრომელს იურიდიულ დახმარებას გაუწევს