პროფკავშირების ევროპული საბჭოს ქალთა ორგანიზაციის ვიცე პრეზიდენტი ეთერ მათურელი გახდა