პროფკავშირების განცხადება ადამიანის უფლებათა დაცვის დღესთან დაკავშირებით