პროფკავშირების გაერთიანება ქალთა კვირეულს აღნიშნავს