პროფკავშირების გაერთიანების იურიდიულმა დეპარტამენტმა დარგობრივი ორგანიზაციებისათვის სპეციალური სემინარი გამართა