ჩაშლილი საკონსტიტუციო განხილვა და მსვლელობა თბილისში