პროკავშირის გორის ოფისის დახმარებით, გათავისუფლებული საჯარო მოხელეები სამსახურში აღადგინეს