პეტრიაშვილმა ჟენევაში 187 ქვეყნის წარმომადგენელს მიმართა