პეტრიაშვილი ILO -ს და ITUC-ს ხელმძღვანელებს შეხვდა