პეტრიაშვილი პროფკავშირების პან ევროპული რეგიონული საბჭოს შეხვედრას ხელმძღვანელობს