პეტრიაშვილი ბრიუსელში, ITUC-ს სხდომაში მონაწილეობს