პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ”ფრესკოში” ინსპექტირება დაიწყო.