ნაკლოვანი შრომის კოდექსი პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებს დააზარალებს!