მძიმე შრომითი პირობები ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელ კომბინატში