მუშათა გაფიცვები და სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი