მოსახლეობის საყოველთაო აღწერისას უმუშევრობის ზუსტი მაჩვენებლებიც დადგინდება