მთავრობა პროფკავშირების ინიციატივებზე მუშაობას იწყებს