მედიის პროფესიული გაერთიანება ოფიციალურად დაფუძნდა