მანდატურების პროტესტი და განათლების სამინისტროს პასუხი