კოლექტიური ხელშეკრულებები – ბერკეტი დასაქმებულთა უფლებების დაცვისათვის