“კაზრეთის 11000-ზე მეტი მაცხოვრებლისთვის ყოველი სამუშაო ადგილი სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა“