ირაკლი პეტრიაშვილი: "სამუშო დროის ხანგრძლივობა წინა შრომის კოდექსთან შედარებით გაუარესებულია"