ირაკლი პეტრიაშვილი: "პირველ რიგში, საჭიროა კანონის დაცვა, შემდგომ კი აუცილებელია დასაქმებულების პროფესიული გადამზადება"