ირაკლი პეტრიაშვილი: "დასაქმებულებისათვის ხელფასის გაზრდის მოთხოვნა აუცილებლად იქნება, მაგრამ ჯერ ლარი უნდა დასტაბილურდეს და დადგეს კონკრეტულ ნიშნულზე"