ირაკლი პეტრიაშვილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორუმის ეროვნული პლატფორმის დიალოგის კოორდინატორად აირჩიეს