ინგლისში საახალწლოდ რკინგზელები, ფოსტის და ავიაკომპანიების მუშაკები გაფიცვას გეგმავენ.