თურქეთის პროფკავშირისადმი სოლიდარობას საქართველოდანაც უერთდებიან