თბილისში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციის მდგომარეობა, მთავარი მიღწევები და შრომით სფეროში არსებული გამოწვევები განიხილეს