თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში პროფკავშირი დაფუძნდა