თბილისის საკრებულოში შრომით უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემები განიხილეს