ზესტაფონში მიმდინარე გაფიცვას შაბათს, 25 მაისს ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი ქარხნის მუშებიც შეუერთდებიან