ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში სასმელი წყლის ხარისხი თუ არ გაუმჯობესდა, მუშები გაფიცვით იმუქრებიან