ესსეების კონკურსი - "დასაქმებული ქალი, ოჯახი და საზოგადოება"