ენერგეტიკოსთა პროფესიული დღე საქართველოში - 10 სექტემბერი