“ემბავუდის“ დათხოვნილ თანამშრომლებს პროფკავშირმა მხარდაჭერა გამოუცხადა