დღეს 28 აპრილია! გვახსოვდეს სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილი ჩვენი ძმები და დები!