დღეს საქართველოში ევროპის პროფკავშირების კონფედერაციის (ETUC) გენერალური მდივანი ჩამოდის