დემოკრატიულ რესპუბლიკაში პირველი პროფკავშირული ყრილობა