დასაქმებულთათვის გამოხატული სოლიდარობა შრომის დღეს!