დარღვეული ნორმები და კუსტარული სამშენებლო ლიფტი, რომელმაც მუშა იმსხვერპლა