”დამსაქმებლები ცდილობენ ძირი გამოუთხარონ გაფიცვის უფლებას" - ITUC-ის გენერალური მდივნის წერილი 7 ოქტომბერთან დაკავშირებით