გერმანიის და საქართველოს პროფკავშირები ურთიერთობებს გააღრმავებენ