გაფიცულ რკინიგზელებს სოლიდარობა საერთაშორისო პროფკავშირების კონფედერაციამ გამოუცხადა