გაფიცვის მეშვიდე დღე რკინიგზაზში. შეთანხმება კვლავ ვერ ხერხდება